Zoals vastgelegd in de Solvency II richtlijnen, zijn de taken die behoren tot de Actuariële functie divers. Hieronder vallen onder meer:

  • het coördineren van de berekening van de hoogte van de technische voorzieningen
  • het vaststellen of de gebruikte actuariële methoden en technieken en de gebruikte modellen en aannames bij de berekening van de hoogte van de technische voorzieningen correct en geschikt zijn
  • Het controleren van de berekening van de hoogte van de technische voorzieningen en het gebruik van benaderingen als beschreven in Artikel 82 van de Solvency II Richtlijn.

U als verzekeraar bepaalt zelf hoe u de Actuariële Functie inricht: volledig intern, deels extern of grotendeels extern.

Pilar Advies biedt deze externe expertise

Pilar Advies heeft deze ervaring en kan deze externe rol voor u invullen. Pilar Advies geeft u het vertrouwen dat hoort bij het oordeel van een onafhankelijk actuarieel expert.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met Pilar Advies voor meer informatie over de mogelijkheden.

 

Neem contact op