Helder inzicht krijgen in uw pensioenfonds

Het veranderend wettelijk kader en de ontwikkelingen van het toezichtskader van De Nederlandsche Bank betekenen dat extra ondersteuning van professionals geen overbodige luxe is. De veelheid van te hanteren rentecurves en dekkingsgraden maken het lastig om een helder zicht te krijgen hoe uw pensioenfonds ervoor staat. En nog belangrijker: hoe communiceert u deze complexe materie naar uw stakeholders.

Professioneel advies

Het vaststellen van de premie, de indexatie en het bepalen van het verloop naar bronnen maken het noodzakelijk om u als pensioenfondsbestuur te laten bijstaan door een professional die u adviseert op actuarieel gebied. Pilar Advies kan u als uw actuarieel adviseur hierin helpen.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met Pilar Advies voor meer informatie over de mogelijkheden.

 

Neem contact op