Evenwichtige belangenafweging

Pensioenfondsen staan in de schijnwerpers. Evenwichtige belangenafweging staat centraal en voor ieder besluit moet het bestuur verantwoording afleggen. Ontwikkelingen van de toezichtregels, zowel nationaal als internationaal, betekent ook een ontwikkeling in de positionering van de rol van de certificerend actuaris.

Certificerend actuaris

De rol van certificerend actuaris heeft zich steeds verder geprofessionaliseerd. Belangrijk hierbij zijn onafhankelijkheid en integriteit. Pilar Advies kan voor u de rol van certificerend actuaris vervullen en een constructieve bijdrage leveren aan het bestuur.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met Pilar Advies voor meer informatie over de mogelijkheden.

 

Neem contact op