Financiële risico’s verkleinen

Gemeentes krijgen steeds meer verantwoordelijkheden en steeds minder financiële middelen om dit te kunnen realiseren. Voor u als gemeente is het daarom belangrijk om zicht te hebben op de risico’s die het financiële welzijn kunnen raken. Dit inzicht is te verkrijgen met een overzicht van alle activiteiten die spelen inclusief de gevolgen bij verschillende scenario’s die zich kunnen voordoen op zowel de korte als de lange termijn.

Inzicht verkrijgen

Pilar Advies kan u, als gemeente, helpen om met behulp van scenario’s dit totaal overzicht te verkrijgen en daar waar mogelijk advies geven hoe sommige risico’s verminderd kunnen worden en tegen welke prijs.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met Pilar Advies voor meer informatie over de mogelijkheden.

 

Neem contact op