In de wetgeving en het toezicht is binnen pensioenfondsen een steeds grotere rol weggelegd voor het interne toezicht. Het pensioenfondsbestuur kan het interne toezicht vormgegeven door een Raad van Toezicht of een Visitatiecommissie. U als pensioenfondsbestuur heeft vrijheid in deze keuze.

Rol intern toezicht

Het interne toezicht kijkt onafhankelijk of:

  • de wijze van het bestuur in lijn is met de beleidsrichtlijnen die afgesproken zijn, en
  • ziet erop toe dat risico’s de aandacht krijgen die zij verdienen en dat hier op een adequate wijze mee wordt omgegaan.

 

Pilar Advies heeft ervaring in het uitvoeren van visitaties. Pilar Advies kan een waardevolle bijdrage leveren aan uw interne toezicht en is gespecialiseerd in: actuariaat, risicomanagement en vermogensbeheer.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met Pilar Advies voor meer informatie over de mogelijkheden.

 

Neem contact op