Inzicht in uw rechten en plichten

De wettelijke regels en het toezichtskader zijn continu in beweging. Vanuit maatschappelijk oogpunt zijn pensioen en hoe om te gaan met risico’s belangrijke thema’s geworden. En dit zal naar verwachting zo blijven. Het is daarom belangrijk als ondernemingsraad op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen op het gebied van pensioenen en op het gebied van de Wet op de Ondernemingsraden.

Het is tenslotte uw taak om de positie van de werknemers zo goed mogelijk te behartigen en te zorgen dat de werknemers gehoord worden.

Trainingen op maat

Om uw hiervoor benodigde kennis op peil te houden en desgewenst naar een nog hoger niveau te tillen, biedt Pilar Advies trainingen op maat. De mate van diepgang is voor een ieder verschillend is en daarom bepaalt u de diepgang in de training zodat de doelen die u zichzelf gesteld heeft behaald worden.

Behalve kennisoverdracht helpt Pilar Advies u ook met het adviseren over pensioengerelateerde zaken en het aanreiken van belangrijke informatie die u kan helpen aan de onderhandelingstafel.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met Pilar Advies voor meer informatie over de mogelijkheden.

 

Neem contact op