Verantwoordelijkheden en geldstromen en daarmee ook de risico’s verschuiven. Gemeentes krijgen steeds meer plichten. Om inzicht te krijgen in de risico’s die dit met zich meebrengt en hoe hier het beste mee kan worden omgegaan, geeft Pilar Advies u ondersteuning.