Risicomanagement is een proces dat ervoor zorgt dat in alle omstandigheden inzicht is in de risico’s en afwegingen worden gemaakt tussen kansen, risico’s en in te richten beheersmaatregelen.

Continu proces

Het risicomanagement proces is een continu proces en doorloopt verschillende stappen. Van het identificeren van risico’s naar het definiëren van risicobereidheid, het beheren van risico’s en tenslotte het bewaken van en rapporteren over de risico’s. Hierbij gaat het om financiële en niet-financiële risico’s. Stappen waarbij Pilar Advies u kan ondersteunen zodat uw risicomanagement functie robuust en stevig wordt neergezet.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met Pilar Advies voor meer informatie over de mogelijkheden.

 

Neem contact op